Medisch contact tijdschrift online dating over fifties dating agency


13-Sep-2017 12:17

De overheid laat de beroepsverenigingen van alternatieve geneeswijzen vrij in het bepalen van hun opleidings- en kwaliteitseisen.

Sommige beroepsverenigingen verzorgen zelf hun opleidingen, en tuchtrecht of klachtenregeling; anderen besteden onderdelen uit aan instanties die zich daarop toespitsen.

Op initiatief van de Europese Unie hebben onderzoekers in de COST (European Cooperation in the field of Science and Technology) B4 samenwerking het wetenschappelijk werk omtrent de niet-conventionele geneeswijzen verzameld.

Het eindrapport van COST B4 zegt dat er onvoldoende bewijs van werking is, maar ook dat het mogelijk is om de al dan niet optredende werking van alternatieve geneeswijzen te testen met wetenschappelijk gangbare methodes.

In 1973 kwam in Nederland de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening ('Commissie Muntendam') met het voorstel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG. De Wet BIG komt erop neer dat sinds de vervanging van de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (1865) door de Wet BIG iedereen geneeskunde mag bedrijven. voorbehouden handelingen die alleen door medisch geschoold personeel mogen worden gedaan.

Voor Nederland zijn deze "voorbehouden handelingen": heelkundige handelingen, verloskundige handelingen, endoscopieën, katheterisaties, injecties, puncties; narcose, het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling, cardioversie, defibrillatie, elektroconvulsieve therapie, niersteenvergruizing en kunstmatige fertilisatie.

medisch contact tijdschrift online dating-57

tulsa executive dating service

medisch contact tijdschrift online dating-13

Fenloserloo czechian netfree live sex video chat rooms

Er staat ook in dat erkenning pas komt als de werking bewezen is.Het Nederlandse hooggerechtshof stelde in 2009 vast dat de medische wereld een behandeling als kwakzalverij beschouwt wanneer het stelt iets kan genezen zonder dat daar wetenschappelijk bewijs voor is.The Romney Bay House Hotel (01797 364747; has a whiff of old-fashioned glamour.… continue reading »


Read more

With loads of quality features to help you connect with friends and singles in your area and worldwide.… continue reading »


Read more

Chat Avenue is one of the better established sites that we have listed here, mainly because of everything that it has to offer.… continue reading »


Read more

This Website contains and displays sexually explicit content, including images, videos, sounds, text, and links.… continue reading »


Read more

Absolutely filled my Skype contacts list full of people I actually want to talk to. But as we all well know, for every great person out there, this is one who may be bent on destruction or a downright thief.… continue reading »


Read more